NOMINAČNÍ KRITERIA 2024
News photo
Avatar of Writer

Andrea Vesecká,

17. ledna 2024

ADMINISTRATIVA

Jelikož je letošní závodní sezóna sezónou olympijskou začínáme závodit hned se začátkem roku ... hlavně kategorie championships. Těch se také týkají vydaná nominační kriteria.

Můžete se s nimi seznámit na odkazu níže:

Nominační kriteria 2024